Bảng đo size Bra

SỐ ĐO CỦA BRA
Chân ngực 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Chênh lệch giữa chân  ngực và đỉnh ngực                        
Đỉnh ngực                    
Khỏang 7.5 cm                 (cúp A..A) 73     AA65 78       AA70 83       AA75 88       AA80                
Khỏang 10 cm                 (cúp A) 75     A65 80       A70 85       A75 90       A80 95       A85 100       A90 105       A95 110       A100 115       A105 120       A110    
Khỏang 12.5 cm             (cúp B) 78     B65 83       B70 88       B75 93       B80 98       B85 103       B90 108       B95 113       B100 118       B105 123       B110 128       B115 133       B120
Khỏang 15 cm                (cúp C) 80     C65 85       C70 90       C75 95       C80 100       C85 105       C90 110       C95 115       C100 120       C105 125       C110 130       C115 135       C120
Khỏang 17.5 cm             (cúp D) 83     D65 88       D70 93       D75 98       D80 103       D85 108       D90 113      D95 118       D100 123       D105 128       D110 133       D115 138       D120
Khỏang 20 cm                (cúp E) 85     E65 90       E70 95       E75 100       E80 105       E85 110       E90 115       E95 120       E100        
Khỏang 22.5 cm             (cúp F) 88       F65 93       F70 98      F75 103       F80 108       F85 113       F90 118      F95 123       F100        
Khỏang 25 cm                (cúp G) 90     G65 95       G70 100       G75 105       G80 110       G85 115       G90 120      G95 125     G100        
Khỏang 27.5 cm             (cúp H) 93     H65 98       H70 103       H75 108       H80 113       H85              
Khỏang 30 cm                 (cúp I) 95        I65 100       I70 105       I75 110       I80 115       I85              
SỐ ĐO SHORT SỐ ĐO GIRDLE
Size Số đo vòng mông Size Số đo eo Số đo mông
S 82 – 90 cm 64 61 – 67 cm 83 – 93 cm
M 87 – 95 cm 70 67 – 73 cm 87 – 96 cm
L 92 – 100 cm 76 73 – 79 cm 89 – 99 cm
LL 97 – 105 cm 82 78 – 86 cm 91 – 103 cm

 

  • – Size cup = số đo đỉnh ngực – số đo chân ngực, dung sai chênh lệch đối với cúp áo là  +,- 1cm ; dung size chênh lệch đối với đai áo là +,- 2 cm. Khi di chuyển size phải di chuyển qua size gần nhất một size.
  • – Để chọn size của SHORT nếu số đo vòng mông nằm trong khoảng giữa hai size, hãy tùy vào sở thích của khách hàng và chất liệu, thiết kế để tư vấn cho phù hợp.